No. 1020 of 10318
Sender Date Recipient
Maria Rosa Alborghetti [+]

Sender’s Location

Rom

3.2.1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Receipt for rent, probably for Thorvaldsen’s two workshops in Via del Cappucini, probably for the period of 6 months ending in January 1811.

See Original

Io sottoscritta hó ricevuto dal Sig. . . . Torvals scudi nove e baj: 50: mta quali sono per piggione della Casa dal medo abitata a tutto Gennaro prossro. In fede Roma questo di 3. Febo. 1811.

Per Luigi Alborghetti Agente dl Patrimo Macolani
Maria Rosa Alborghetti

General Comment

Denne kvittering vedrører betaling af husleje et ikke nærmere angivet sted i Rom. Der er sandsynligvis tale om huslejebetaling for Thorvaldsens to værksteder i Via dei Cappuccini af følgende grunde:

  • Lejens størrelse på 9 scudi og 50 baiocchi.
  • Ejerskabet til ejendommen, her kun omtalt med familienavnet Macolani.
  • Alborghetti-navnet.
  • Tidspunktet

Disse fire omstændigheder går alle sammen igen i seks bevarede huslejekvitteringer, som tydeligt præciserer, at de dækker en huslejebetaling på 9 scudi og 50 baiocchi for et halvt år for to værksteder i Via dei Capuccini i nærheden af krydset ved Via della Purificazione. Den pågældende ejendom var ejet af den italienske marchese Mariano Perbenedetti Macolani fra Camerino, og huslejen blev opkrævet på hans vegne af en Alberto Alborghetti. Se de seks andre kvitteringer fra den samme periode i Thorvaldsens liv.
Pga. disse sammenfald forekommer det sandsynligt, at nærværende kvittering også vedrører lejebetaling for Thorvaldsens to værksteder.

De to værksteder har, så vidt vides, aldrig været omtalt i Thorvaldsen-litteraturen.
Den sidste kvittering dækker halvåret august 1815-januar 1816, og det stemmer med, at Thorvaldsen i slutningen af året 1815 flyttede sin virksomhed helt og holdent til nyindrettede værksteder ved Palazzo Barberini, se Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini og Thorvaldsens værksteder.

Archival Reference
gmIV, nr. 121
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Rent · Thorvaldsen's Workshops
Last updated 06.01.2017 Print