The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2477 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Bravo Efter 1820 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

October

1 et Brev fra Conforrensraaden til Hr. Bravo i Rom
21 en Pakke til Conferensraaden med bragt Fodløe fra Kjøbenhavn
11 November et brev til Conforrensraaden
13 et Brev fra Conforrensraaden til Conforrensraad Collin
28 et Brev til Conforrensraaden
31 et Brev til Conforrensraaden
Pommerans Kerner
32 et Brev fra Conforransraden til Rom
Quittering for Brevet
19 December et Brev til Conferrensraaden
21 et Brev til Conforrensraaden
25 et Brev til Conforrensraaden
31 et Brev til Conforrensraaden
” R 4 – 14 s.
” – 1 – 9
” – ” – 3
” – ” – 9
” – ” – 3
” – ” – 3
” – ” – 8
” – 4 – 14
” – ” – 8
1 – ” – 3
” – 1 – 3
” – ” – 3
– 1 – 3
Summa 3 R 3 – 6 s.

[Der regnes delvist i Mark]


[Med blyant på bagsiden:]

3 rd 3 til Bertel

for Bøger 10 Rd.
3 – 3 – 6 sk.
13 – 3 – 6 sk
36 – 1 – 10 sk.
49 – 5 – 2 sk

36 – 1 – 10 sk.

49–4

– 5 sk

Archival Reference
gmII, nr. 89
Last updated 10.05.2011 Print