Efter 1820

Sender

Johan Bravo

Recipient

NN

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

October

1 et Brev fra Conforrensraaden til Hr. Bravo i Rom
21 en Pakke til Conferensraaden med bragt Fodløe fra Kjøbenhavn
11 November et brev til Conforrensraaden
13 et Brev fra Conforrensraaden til Conforrensraad Collin
28 et Brev til Conforrensraaden
31 et Brev til Conforrensraaden
Pommerans Kerner
32 et Brev fra Conforransraden til Rom
Quittering for Brevet
19 December et Brev til Conferrensraaden
21 et Brev til Conforrensraaden
25 et Brev til Conforrensraaden
31 et Brev til Conforrensraaden
” R 4 – 14 s.
” – 1 – 9
” – ” – 3
” – ” – 9
” – ” – 3
” – ” – 3
” – ” – 8
” – 4 – 14
” – ” – 8
1 – ” – 3
” – 1 – 3
” – ” – 3
– 1 – 3
Summa 3 R 3 – 6 s.

[Der regnes delvist i Mark]


[Med blyant på bagsiden:]

3 rd 3 til Bertel

for Bøger 10 Rd.
3 – 3 – 6 sk.
13 – 3 – 6 sk
36 – 1 – 10 sk.
49 – 5 – 2 sk

36 – 1 – 10 sk.

49–4

– 5 sk

Archival Reference

gmII, nr. 89

Last updated 10.05.2011