The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1579 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

26.10.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Værkstedsregnskab for 4. uge i oktober 1816.

See Original
Verge a[vu]t[o] 2 torna
Castelani a[vuto] 2=40 torna
Monti = tor[n]a
Castelli = 2 torna
Moglia 3=60 torna
        ––––
        12=00
        ––––
Lorenzo 3 ½ g[i]ornate
Scarpelino
G[i]ardiniere
Carta penelli[?] Spago chiodi farina raspini carbone
Ore di vergè 1+ g[i]ornata
1=60
1=20
1=60
  =40
2=40
 
 
 
2=10
2=25
  =40
  =25
  =90
––––
13=05


[Skrevet med Thorvaldsens egen hånd:]

26 ottobre 1816

General Comment

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter til primært løn, men også til f.eks. materialer, redskaber og opvarmning. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1816.

Archival Reference
gmII, nr. 1,7
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998.

Subjects
Accounts 1816-1819 · Thorvalden's Assistants · Thorvaldsen's Atrium in Rome · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Raw Materials · Thorvaldsen's Workshop, Purchase of Tools · Thorvaldsen's Workshop Practice · Workshop Accounts
Persons
? Castelani · Castelli · Antonio Moglia · Lorenzo Moglia · Luigi Moglia · Claudio Monti · ? Vergé
Last updated 06.01.2017 Print