The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10140 of 10244
Sender Date Recipient
H.W. Bissen [+]

Sender’s Location

København

28.10.1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Da Scholl for Stenhuggerens Skyld, som nu arbeider paa Plinten af Apostlerne, ikke kan blive fertig i de første Dage, vilde jeg bede Etatsrdn om at give ham først 40 r, saa kunde han jo modtage Resten naar han er fertig med Arbeidet. –

  ærbødigst
d. 28 Oct.   Bissen
48.  
Archival Reference
gmI, nr. 93
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Persons
Johann Scholl
Last updated 21.02.2017 Print