The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9336 of 10246
Sender Date Recipient
Mozart Waagepetersen [+]

Sender’s Location

København

20.6.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Waagepetersen acknowledges receipt of payment for Heinrich Kauffmann’s painting Tyrolean Roadside Inn, B123.

See Original

Af Høivelbaarne Herr Conferentsraad Thorwaldsen har jeg Dagsdato modtaget for Regning Herr Maler Hermann Kauffmann i Hamburg for et Maleri, “Et Hundrede og Halvtrediesindstyve Rbdl.” hvorfor hermed qvitteres.

Kjøbenhavn den 20 Juni 1843
Mozart Waagepetersen

General Comment

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af Heinrich Kauffmanns maleri Vej udenfor en kro i Tyrol,, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B123.


Waagepetersen var, at dømme efter Kauffmanns brev til Thorvaldsen af 9.6.1843, blot en mellemmand og ikke maleriets første ejer. I malerens brev til Thorvaldsen beskrives æren ved at få et maleri optaget i Thorvaldsens malerisamling, og han kommer med anvisninger på, hvordan overdragelsen skal finde sted: Kauffmann befandt sig på dette tidspunkt i Christiania (nuværende Oslo), og ville sende maleriet til sin gode ven Waagepetersen, der også skulle modtage betalingen på Kauffmanns vegne.

I 1844 blev maleriet udstillet på Charlottenborgudstillingen under titlen En markedsscene i Tyrol og som tilhørende Thorvaldsens Museum, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster offentlig udstillede Kunstværker, op. cit.

Archival Reference
gmI, nr. 51
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 31, nr. 123.

Subjects
Genre Scenes · Purchase of Paintings · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Persons
Hermann Kauffmann I
Works
Last updated 02.08.2016 Print