Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9336 af 10246
Afsender Dato Modtager
Mozart Waagepetersen [+]

Afsendersted

København

20.6.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Waagepetersen kvitterer for at have modtaget betaling for Heinrich Kauffmanns maleri Vej udenfor en kro i Tyrol, B123.

Se original

Af Høivelbaarne Herr Conferentsraad Thorwaldsen har jeg Dagsdato modtaget for Regning Herr Maler Hermann Kauffmann i Hamburg for et Maleri, “Et Hundrede og Halvtrediesindstyve Rbdl.” hvorfor hermed qvitteres.

Kjøbenhavn den 20 Juni 1843
Mozart Waagepetersen

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af Heinrich Kauffmanns maleri Vej udenfor en kro i Tyrol,, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B123.


Waagepetersen var, at dømme efter Kauffmanns brev til Thorvaldsen af 9.6.1843, blot en mellemmand og ikke maleriets første ejer. I malerens brev til Thorvaldsen beskrives æren ved at få et maleri optaget i Thorvaldsens malerisamling, og han kommer med anvisninger på, hvordan overdragelsen skal finde sted: Kauffmann befandt sig på dette tidspunkt i Christiania (nuværende Oslo), og ville sende maleriet til sin gode ven Waagepetersen, der også skulle modtage betalingen på Kauffmanns vegne.

I 1844 blev maleriet udstillet på Charlottenborgudstillingen under titlen En markedsscene i Tyrol og som tilhørende Thorvaldsens Museum, jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skiönne Kunster offentlig udstillede Kunstværker, op. cit.

Arkivplacering
gmI, nr. 51
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 31, nr. 123.

Emneord
Genrescener · Indkøb af malerier · Kunstakademiets udstillinger · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Personer
Hermann Kauffmann I
Værker
Sidst opdateret 02.08.2016 Print