The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7330 of 10246
Sender Date Recipient
Wilhelm Marstrand [+]

Sender’s Location

Rom

29.8.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvori teksten er trykt.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

[…] Til Foraaret troer jeg, at Thorvaldsen kommer hiem og det af den Grund, at det da er umuligt for hans Svigersøn Paulsen at reise med. Thorvaldsen lider ham ikke og hans Tragten efter hans Penge; han er helst fri for ham. – […]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter Marstrands breve, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Vilhelm Marstrand: Breve, Kjøbenhavn 1880, p. 30

Persons
Fritz Paulsen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 20.06.2017 Print