No. 455 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn [+]

Sender’s Location

København

17.6.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

I Kotzebues Erinnerungen von einer Reise aus Liefland nach Rom und Neapel, T. 2, P. 410-11 siges: ‘Thorvaldsen, en Dansk, overgaar langt de i Rom værende franske Billedhuggere. Han har fuldendt en herlig Jason med Vædderskindet i colossalsk Størrelse, som han i dette Øieblik udfører i Marmor for den rige Banquier Hope. Skade at Lykken ikke har været Konstneren gunstig ved Valget af Marmorblokken; den har mange slemme Pletter. Foruden Jason saae jeg endnu hos ham en allerkjereste Ganymed, som han nu ligeledes udarbeider i Marmor for en Russisk Grevinde. En skjøn kraftfuld Buste af den udødelige Bernstorff pryder Konstnerens Værelse. Thorvaldsen gjør sit Fædreneland Ære; i Kraft overgaaer han endog Canova’.

[tilføjet i en note i Nyeste Skilderie:]
Thorvaldsen er født her i Kjøbenhavn af fattige Forældre. Ogsaa hans Fader har været Billedhugger. Han er omtrent nogle og tredive Aar gammel.

General Comment

Denne artikel stammer fra avisen Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn no. 71, 17.6.1805, p. 1132. Den oversatte tekst af August von Kotzebue findes i originalversionen her.

Subjects
Spotless Marble
Persons
Antonio Canova · Thomas Hope · August von Kotzebue · Bertel Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen · Irina Vorontsova
Works
Last updated 12.03.2017 Print