The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 456 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Stanley [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Laksegl og poststempel: DANNEMARK

18.6.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F.F. Stanley [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur C.F.F. Stanley / Architect / chez Monsieur Zoëga / Agent de Commerce de sa Majeste / le Roy de Danemark / Rome

Abstract

Stanley d.æ. fortæller, at Thorvaldsen er blevet udnævnt til professor på Kunstakademiet i København og hævder, at Abildgaards lobbyvirksomhed i den forbindelse ikke har været efter bogen. Thorvaldsen burde frasige sig retten til den tilhørende professorbolig.
Faderen beder sønnen fortælle lidt om Thorvaldsens livsførelse, som han gengiver overdrevne rygter om.

Kiøbenhavn d: 18 Juni 1805

Beste Charles!

Med største Fornøyelse kan jeg herved tilskrive dig at bege Architecter Meins og Magens samt hvores Hiertens Gothe Ven Abildgaard vare alle meget vel fornøyed med dit Project til Et Offentlig Bad for begge Køn, og Landhuset gefalt dem ogsaa; Hast dig nu ikke mere for meget men giør nu igien Et Frappant Stykke, saa at de kan faae Noget at Gloe paa? Meyn Raabte det er got, det er løjerlig vilked er hans Ordsprog, naar han seer noget usædvanlig got, ligesom de Franske Petit Maitres har i denne Epoque bragt i Moden at sige C’est incroyable qu’il fait si bien, c’est inpayable

[...]

Hvores Gote Ven Abildgaard har og paa en underfundig Maade hiulped Torvalzen til Weidenhaupts Værelse[r], mig til Skade, Professor er han og bleven det har jeg just ikke imod, da han har Talenter, men Maaden som Abildgaard er gaaed frem paa er urigtig og imod Statutern. Torvalzen om han tænkte vel burde ikke tage imod alle de Værelser men overlade mig de helre; ma Basta, dersom Gud vil jeg lever et par Aar endnu og intil du komer hjem, saa skal jeg nok huske hanem det han har giort baade imod mig og Dig! som alle i den[ne] Tid, og nu imod mig finder Urettfærdig og skiendigt.

[...]

Torvalsen er vel nu glad at vi har giort ham til Professor – du skriver mig at han skal forferdige En Gruppe Colosall størrelse saa kan han ikke kom hiem for de første 5 Aar, skriv mig noget derom, vor han logerer hvor mange Værelser og Sølvtøj han har, somme siger her i Byen at han holder over 40 Svenne i Arbeide og skal være en Capitalist, andre igien siger at han er fattig og lever ved Caffe som serveres i en sort Kande paa Bildhugger bænken eller ved Poserstolen lige hans Fader og salig Moder, som gik Ellendig her omkring paa Kiøbenhavns Gader; som Habil Genie Mand kan han heller ikke være formuende thi Genie Mænd og Poetre ere lige Eens dog troer jeg ikke han bær hjerted paa Albuerne

Nu Adieu beste gode Dreng og Tro sikker at du er
Oprigtig Elsked af Din Fatter C.F. Stanley

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º
Thiele
Få passager er omtalt hos Thiele II, p. 10 og 41.
Subjects
Characterizations of Thorvaldsen · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Professorship · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Residencies · Artistic Environment in Copenhagen · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Honorary Titles · Thorvaldsen's Workshops · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Nicolai Abildgaard · Peter Meyn · Bertel Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen · Andreas Weidenhaupt
Works
Last updated 19.08.2014 Print