The Thorvaldsens Museum Archives

Back to W

Andreas Weidenhaupt

Weidenhaupt var professor på Kunstakademiet 1771-1805. Efter Weidenhaupts død 26.4.1805 overtog Thorvaldsen det ledige professorat på Akademiet.

Weidenhaupt kendes som en teknisk dygtig billedhugger uden noget stort kreativt talent.

Han ligger begravet på Assistens Kirkegård i København.

Weidenhaupt, gravmæle, Assistens Kirkegård, København
Weidenhaupts gravmæle

Last updated 07.05.2020

Andreas Weidenhaupt

1738-1805 Danish Sculptor
Mentioned in6 Doc.