The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2238 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius [+]

Sender’s Location

Rom

12.5.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Scavenius har læst i Barthold Georg Niebuhrs Römische Geschichte og besøgt Thorvaldsens værksted.

See Original

Læst en Hoben i Niebuhrs römische Geschichte. – Besøgt Th. Værksted. Ved F. Trevi morede Pøbelen sig med at pine en usalig Kat[?]. – Hos Brøndsted om Aftenen, – temmelig kjedeligt.

General Comment

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, tredje hæfte ud af tre, p. 1. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt.

Archival Reference
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin, 8. række, 2. bind, pp. 115-127.

Subjects
Social Life in Italy · Thorvaldsen's Workshops, Visits to
Persons
P.O. Brøndsted · Barthold Georg Niebuhr · Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.04.2017 Print