The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 12.5.1819

Den dansk-tyske historiker og prøjsiske gesandt i Rom, Barthold Georg Niebuhrs værk Römische Geschichte i to bind, Berlin 1811-12, hvoraf der findes et eksemplar på Thorvaldsens Museum, M522. Yderligere blev et tredje bind til værket udgivet posthumt i 1832.

Last updated 07.02.2017