The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2253 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius [+]

Sender’s Location

Rom

25.5.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Scavenius havde Thorvaldsen til middag, der talte om Canovas rytterstatue af Karl 3. af Spanien i Napoli.

See Original

Besøgt Kammerherren, hos Brøndsted længe for at minde ham om hans Løfter. – Kjøbt Volpatos Stanzer. – Midd. var Thorvaldsen hos os, han kom ret på tale om sig og Canova ; hvorledes denne altid forstår at forhindre at Th. ei kommer til at gjøre noget sidestykke til hans (Hesten i Neapel). Aftenen spilt Kort med Sc. Ahl. og Fibiger.

General Comment

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, tredje hæfte ud af tre, p. 3. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Archival Reference
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, pp. 115-127.
  • Guiseppe Pavanello: L’opera completa del Canova, Milano 1976, kat.nr. 221.
  • Jürgen Wittstock: Geschichte der deutschen und skandinavischen Thorvaldsen-Rezeption bis zur Jahresmitte 1819, Hamburg 1975, p. 336-338.

Subjects
Social Life in Italy · Thorvaldsen and Canova
Persons
Cai Verner Ahlefeldt · P.O. Brøndsted · Antonio Canova · Jacob Fibiger · Frederik Carl Emil von Scholten · Bertel Thorvaldsen · Giovanni Volpato
Last updated 18.04.2017 Print