The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2253 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius [+]

Sender’s Location

Rom

25.5.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Dinner at Scavenius’ house, where Thorvaldsen talked about Canova’s equestrian statue of Charles III of Spain in Naples.

See Original

Besøgt Kammerherren, hos Brøndsted længe for at minde ham om hans Løfter. – Kjøbt Volpatos Stanzer. – Midd. var Thorvaldsen hos os, han kom ret på tale om sig og Canova ; hvorledes denne altid forstår at forhindre at Th. ei kommer til at gjøre noget sidestykke til hans (Hesten i Neapel). Aftenen spilt Kort med Sc. Ahl. og Fibiger.

General Comment

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, tredje hæfte ud af tre, p. 3. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Archival Reference
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, pp. 115-127.
  • Guiseppe Pavanello: L’opera completa del Canova, Milano 1976, kat.nr. 221.
  • Jürgen Wittstock: Geschichte der deutschen und skandinavischen Thorvaldsen-Rezeption bis zur Jahresmitte 1819, Hamburg 1975, p. 336-338.

Subjects
Social Life in Italy · Thorvaldsen and Canova
Persons
Cai Verner Ahlefeldt · P.O. Brøndsted · Antonio Canova · Jacob Fibiger · Frederik Carl Emil von Scholten · Bertel Thorvaldsen · Giovanni Volpato
Last updated 18.04.2017 Print