The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2194 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius [+]

Sender’s Location

Rom

13.4.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Scavenius visited the Galleria Borghese and Thorvaldsen’s workshop, which is overrun by with visitors. He tried in vain to get tickets for the theatre.

See Original

Med Jomfr. Bygel i Galleria Borghese i det store prægtige Palais. Om Efterm. efter aflagt Besøg hos Ingemann og Due i Thorvaldsens Værksted. En Reisende kom derind med sin Cicerone, vidste ei engang hvor han var. Siden set Gratierne. Thorvaldsen overløbes i denne Tid fra Morgen til Aften af Fremmede. – Forgjeves villet bivaanet Sommersaisonens første Forestilling i Apollo Theatret. Folk, som gik derind, klædte en galla. I dets Sted Osteria Borghese.

General Comment

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 80. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Archival Reference
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, pp. 115-127.
  • Jürgen Wittstock: Geschichte der deutschen und skandinavischen Thorvaldsen-Rezeption bis zur Jahresmitte 1819, Hamburg 1975, p. 336-338.

Subjects
Social Life in Italy · Thorvaldsen's Workshops, Visits to
Persons
Catharina Maria Bügel · Christian Due · B.S. Ingemann · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 24.04.2017 Print