The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7240 of 10244
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

København

27.5.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori notitsen blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn, den 27de Mai 1837 – Fra Consul Kolb i Rom er indløbet Brev til Gross. Puggaard, dateret d. 6te Mai, hvori det hedder: “Maaske vil De ogsaa have hørt om det almindelig udbredte Rygte, at Thorvaldsen skulde have forandret sin Plan, og ikke længere være tilsinds at reise til Kjøbenhavn. Dette Rygte har alene sin Oprindelse fra Opsættelsen af vor Reise til Slutningen af indeværende Maaned; og dersom De ogsaa skulde have hørt derom, glæder det mig at kunne berette Dem, at Thorvaldsen har givet mig sit Ord paa, ikke at lade mig vente længere efter sig end til den ovennævnte Tid. Skulde det imidlertid endogsaa først blive i Juni at vi begive os paa Reisen, saa mener jeg, at De og Deres Venner ville have Fordeel deraf; thi jo senere Reisen bliver foretagen, desto mindre vil han kunne tænke paa at vende tilbage for næste Sommer.”

General Comment

Dette er en trykt notits fra Kjøbenhavnsposten nr. 144, 27.5.1837.

Subjects
Cancelled Journeys to Denmark
Persons
Karl von Kolb · Hans Puggaard · Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.08.2016 Print