The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6221 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Pisa

5.10.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

Pisa

Abstract

Andersen visits the cemetery Campo Santo in Pisa, where he sees Thorvaldsen’s relief Monument to Vaccà Berlinghieri, A613. Andersen thinks that Thorvaldsen has given the healing Tobias in the monument his own features.

[Translation]

[…] – Tæt ved laae Campo Sancto, Kirkegaarden i Midten er med indviet Jord fra Jerusalem, der før havde den Kraft at Liget i 24 Timer blev til et Cadaver, det var en stor Græsplet, med en Cypres i hver Hjørne, inde i Bygningen selv der var med aabne Colonner stode Monumenterne over de Døde; et Basrelief af Thorvaldsen (Tobiæ Helbredelse) (han havde afbildet sig selv som den unge Tobias), det var over Andreæ Vacca. […]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget. Andersen ankom til Pisa 4.10.1833.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (H. Topsøe-Jensen, red.): Mit Livs Eventyr, København 1951.
  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 201, ll. 18-25.

Subjects
Funerary Monuments, Reliefs · Funerary Monument to Vaccà Berlinghieri · Accounts of Journeys · Reliefs, Christian Mythology · Self-Portraits by Thorvaldsen · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum
Persons
Bertel Thorvaldsen · Andrea Vaccà Berlinghieri
Works
Last updated 05.01.2018 Print