Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6221 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Pisa

5.10.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Modtagersted

Pisa

Resumé

Andersen besøger kirkegården Campo Santo i Pisa og beser der Thorvaldsens relief Gravmæle over Vaccà Berlinghieri, A613. Andersen mener, at Thorvaldsen har givet den helbredende Tobias på gravmælet sine egne træk.

[Translation]

[…] – Tæt ved laae Campo Sancto, Kirkegaarden i Midten er med indviet Jord fra Jerusalem, der før havde den Kraft at Liget i 24 Timer blev til et Cadaver, det var en stor Græsplet, med en Cypres i hver Hjørne, inde i Bygningen selv der var med aabne Colonner stode Monumenterne over de Døde; et Basrelief af Thorvaldsen (Tobiæ Helbredelse) (han havde afbildet sig selv som den unge Tobias), det var over Andreæ Vacca. […]

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget. Andersen ankom til Pisa 4.10.1833.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (H. Topsøe-Jensen, red.): Mit Livs Eventyr, København 1951.
  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 201, ll. 18-25.

Emneord
Gravmæler, relieffer · Gravmælet over Vaccà Berlinghieri · Rejsebeskrivelser · Relieffer, kristen mytologi · Selvportrætter af Thorvaldsen · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum
Personer
Bertel Thorvaldsen · Andrea Vaccà Berlinghieri
Værker
Sidst opdateret 05.01.2018 Print