The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1890 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik Schmidt [+]

Sender’s Location

Göttingen

4.5.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvor denne dagsbogsindførsel er trykt, Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit.

Frederik Schmidt
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[…]

Efter Maaltidet havde vi Besøg af Prof. Welker som har logeret med Thorvaldsen i Rom og fortalte om ham, at han var et saadant Vanedyr at han meget nødig foretog nogen ny Forandring, og at det derfor var sandsynligt, at der ikke blev noget af med hans i flere Aar bestemte Tour til Danmark. Af denne hans Hengivenhed til vante Gjenstande kunde man og alene forklare hans Vedhængenhed ved hans Amica, Anna Maria, som intet udmærket skal have ved sig. I Rom er han nu meget anseet og en Dame derfra, hvis Dom Welcker sætter ved Siden af de største Kjenderes, havde nylig skrevet til ham, at Rom fortiente at besøges blot for Thorvaldsens Skyld. Vi vare siden beskiæftigede med Indpakning.

[…]

General Comment

Dette er et uddrag af Schmidts dagbog i den trykte udgave, se Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit.

Other references

  • Ole Jacobsen og Johanne Brandt-Nielsen (ed.): Provst Frederik Schmidts dagbøger, vol. 1-3, København 1966-85, vol. 2, p. 174.

Subjects
Thorvaldsen's Women
Persons
Bertel Thorvaldsen · Anna Maria Uhden · Friedrich Gottlieb Welcker
Last updated 26.11.2015 Print