4.5.1818

Sender

Frederik Schmidt

Sender’s Location

Göttingen

Recipient

Frederik Schmidt

Dating based on

Dateringen fremgår af den bog, hvor denne dagsbogsindførsel er trykt, Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

[…]

Efter Maaltidet havde vi Besøg af Prof. Welker som har logeret med Thorvaldsen i Rom og fortalte om ham, at han var et saadant Vanedyr at han meget nødig foretog nogen ny Forandring, og at det derfor var sandsynligt, at der ikke blev noget af med hans i flere Aar bestemte Tour til Danmark. Af denne hans Hengivenhed til vante Gjenstande kunde man og alene forklare hans Vedhængenhed ved hans Amica, Anna Maria, som intet udmærket skal have ved sig. I Rom er han nu meget anseet og en Dame derfra, hvis Dom Welcker sætter ved Siden af de største Kjenderes, havde nylig skrevet til ham, at Rom fortiente at besøges blot for Thorvaldsens Skyld. Vi vare siden beskiæftigede med Indpakning.

[…]

General Comment

Dette er et uddrag af Schmidts dagbog i den trykte udgave, se Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit.

Other references

Subjects

Persons

Last updated 26.11.2015