The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2119 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik Schmidt [+]

Sender’s Location

Rom

20.1.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Schmidts dagbog, hvori digtet er trykt, Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Hulde Trillingsøstre, som nedsvæve
Fra Olympens lyse Guddomssæde,
Slyngede i Kjerlighedens Kjæde,
Eders Fødder let til Dands sig hæve
Medens Amors Himmeltoner bæve.
Skjønhed, Ynde, Blyhed, som fremtræde
I Huldsalighedens Tryllekjæde,
I aflokke, fordringsfrie ej kræve,
Hyldning, straalende i henrykt øje,
Hyldning, som fra Hjertets Væld udrinder.
Med et himmelsk Smil I Eder bøje
Her i Hallen over Kunstens Minder,
Værdige at pryde Romas Høje,
Værdige en Krands af Huldgudinder.

General Comment

Denne sonet stammer fra den trykte udgivelse af Schmidts dagbog, Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit. Schmidt fortæller, at digtet er skrevet om Thorvaldsens Gratierne, A29.
Schmidt afleverede personligt digtet til Thorvaldsen 21.1.1819.

Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 39-40.
  • Ole Jacobsen og Johanne Brandt-Nielsen (ed.): Provst Frederik Schmidts dagbøger, vol. 1-2, København 1966-69, vol. 2, p. 459, 461.

Subjects
Poems on Works of Thorvaldsen
Works
Last updated 18.03.2020 Print