The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2118 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Firenze

20.1.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Florentz d: 20e Januari 1819

Med sidste Nordiske Post, modtog jeg vedlagte Brev til Dem min gode Thorwaldsen, og jeg iiler med at tilsende Dem det, og tillige vedlægger jeg et til en Landsmand Dr. Estrup, som jeg beder Dem at besørge. Jeg er vis paa at De med Fornoyelse har giort vore Elskværdige Hertuger af Holstein Augustenburgs Bekiendtskab, og jeg glæder mig til snart at kunne foreene mig med Dem i Rom, da jeg agter i næste Maaned atter at hiemsøge Dem med min Nærværelse, og at beboe den lille smukke Stue, med Sengen under Rafaels Haandtegning. De kan ikke forestille Dem min kiereste Thorwaldsen hvormeget jeg glædes ved den Tanke, snart at giensee Dem.
Hils den gode Freund, Lund, og alle Landsmænd fra
Deres hengivne Ven

Baron Schubart

Benvenuti og Santarelli hilse flittigst. Vi tale ofte om Dem. I morgen reiser jeg tilbage til Pisa. Vær saa god at formælde min venskabeligste Hilsen til Miss Mackenzie og M. Proby –

Archival Reference
m6 1819, nr. 5
Persons
J.L. Lund
Last updated 17.06.2013 Print