The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9368 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. 23.8.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8.
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

[Dagbog 23.8.1843:]

[…]

Tilsk. Confd. Collin, at jeg ikke har noget imod, at Enke Fru Paulsen gives Forskud, 500 Sp. til Rejsen, hvilke seenere maatte indeholdes i Hendes Pension, eller et rentefrit Laan mod Thorvaldsens Caution.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1. del, 1839-1843, København 1995, p. 361.

Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Financial Circumstances
Persons
Jonas Collin · Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.01.2015 Print