No. 9431 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

23.8.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til den Kongelige Slotsbygnings Commission

Abstract

A bill for the execution of four colossal statues for Christiansborg Palace.

[Translation]

Til at bestride de Udgifter, som forefalde med Udførelsen af Statuerne til Portalet paa Christiansborg Slot, udbeder jeg mig anviist en Summa af 2000rbd.

Kiøbenhavn, d. 23 Aug 1843
ærbødigst

Albert Thorvaldsen

Indbenævnte To Tusende Rbd. Sedler anviste d. 25. og betalte d. 26: aug. 1843

Archival Reference
Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Jonas Collin
Subjects
Commission for Christiansborg · Bills from Thorvaldsen
Works
Last updated 02.09.2016 Print