No. 9304 of 10318
Sender Date Recipient
Christian 8. 23.1.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8.
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

[Dagbog 23.1.1843:]

[…]

Maler Bravo kan vist rejse til Rom, da Thorvaldsen ej vil bruge ham ved Udpakninger af hans Kunstværker.

[…]

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Møller, op. cit.

Other references

  • Anders Monrad Møller: Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, IV, 1. del, 1839-1843, København 1995, p. 272.
Subjects
Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Johan Bravo · Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.01.2015 Print