The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2787 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rom

2.3.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Christian (8.) Frederik visits Thorvaldsen with an offer of a commission for Hermann Ernst Freund; Thorvaldsen promises to begin work at once on Christ, cf. A82, and the twelve apostles for the Church of Our Lady in Copenhagen.

[Dagbog 2.3.1821:]
... Bes[øgt] Thorwaldsen, som har lovet strax at begynde paa Chr[istus] og Apostlerne til Fru Kirke; Freund har faaet Maalene opgivet. Bes[øgt] Dahl, som arbejder paa to norske Landskaber og har samlet skiønne Schizzer i Neapel.

Selskab og Bal hos os, Kl. 10 til 12 Musik af Zucchelli, Tacci og den svenske Sangerinde Mad[ame] Casally. Meget behagelig Moro. Siden danst til Kl. 4½; alle vare muntre og tilfredse.

General Comment

Uddrag af Christian (8.) Frederiks dagbog, jf. Fabritius, Friis & Kornerup (ed.), op. cit.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 1. halvbind, København 1973, p. 327.

Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Christian 8.’s Diaries and Travelogue · Christian 8.’s Journey Abroad 1818-1822 · Artistic Environment in Rome · Social Life in Italy · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Danish Kingship
Persons
J.C. Dahl · Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 20.01.2017 Print