The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1145 of 10246
Sender Date Recipient
A.W. Hauch [+]

Sender’s Location

København

6.5.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

København, 6. maj 1812.

Naadigste Prinds! I underdanigst Følge af Deres Høyheds naadigste Befaling skulde jeg herved underdanigst melde, at under 5. Novbr. f. A. behagede det Deres Majestet Kongen at tilsende mig et brev fra Etatsraad og Ridder West, hvori han beder Deres Majestet om at tilsende General Consul Classen i Paris 4500 Fr. som den Gieid, han var i hos denne, og tilbyder derved som døende Mand, Hans Majestet, en antik Büste af Tiber, en dito af en Faun, et Fragment af Hiørnet til en Sarcophag, og Professor Thorvaldsens Büste, hvilke fiire Konststykker, Hans Majestet under ovennævnte Dato befalede mig at besørge overført fra Rom hertil, og til den Ende at træde i Brevvexling med Departementet for de udenlandske Sager, hvilket jeg har efterkommet. Om i øvrigt de ovennævnte 4500 Fr., og igiennem hvem, de ere betalte til Generalconsul Classen, ser jeg mig ikke i Stand til at bestemme, men haaber om et Par Dage nøyagtigen at kunne oplyse …

General Comment

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius (ed.), op. cit., nr. 238, p. 270.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Axel Linvald & Albert Fabritius (ed.): Kong Christian VIII.s breve, 1796-1813, 1. bind, København 1965, nr. 238, p. 270.

Persons
Frederik 6. · Bertel Thorvaldsen · Hans West
Last updated 20.01.2015 Print