6.5.1812

Sender

A.W. Hauch

Sender’s Location

København

Recipient

Christian 8.

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

København, 6. maj 1812.

Naadigste Prinds! I underdanigst Følge af Deres Høyheds naadigste Befaling skulde jeg herved underdanigst melde, at under 5. Novbr. f. A. behagede det Deres Majestet Kongen at tilsende mig et brev fra Etatsraad og Ridder West, hvori han beder Deres Majestet om at tilsende General Consul Classen i Paris 4500 Fr. som den Gieid, han var i hos denne, og tilbyder derved som døende Mand, Hans Majestet, en antik Büste af Tiber, en dito af en Faun, et Fragment af Hiørnet til en Sarcophag, og Professor Thorvaldsens Büste, hvilke fiire Konststykker, Hans Majestet under ovennævnte Dato befalede mig at besørge overført fra Rom hertil, og til den Ende at træde i Brevvexling med Departementet for de udenlandske Sager, hvilket jeg har efterkommet. Om i øvrigt de ovennævnte 4500 Fr., og igiennem hvem, de ere betalte til Generalconsul Classen, ser jeg mig ikke i Stand til at bestemme, men haaber om et Par Dage nøyagtigen at kunne oplyse …

General Comment

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius (ed.), op. cit., nr. 238, p. 270.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Persons

Last updated 20.01.2015