The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 15 of 10246
Sender Date Recipient
Hans Hansen [+]

Sender’s Location

København

23.2.1795 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Omnes
Abstract

Hansen visits Thorvaldsen in his home at 13 Åbenrå, Copenhagen.

23. Febr. Hos Thorvaldsen. Hans genie er ham meget for voxen; hans Arbeide synes at være Fostere af en 10 Aars ældre og meere øvet Aand. Han er en Mand af en overmaade levende Indbildningskraft. Jeg troer, han maa have en lykkelig Genius, som arbeider for ham; ellers kunde han ikke udføre det han giør, thi Studeering har han ikke. Der seer ogsaa meget geniemæssig ud hos ham, thi Røgtobak, Farver, Papiir, Theevand, Bøger, Modelleer-Stokke, Pudder og Tælle, Miniatur-Portraiter og hundrede andre Ting tilligemed en god Portion reent Skidt forliges meget got paa et lille Bord og er saa got meleert blant hverandre, at den beste chymicus skulde have ondt ved at skille dem ad.

General Comment

Uddrag af Hans Hansens dagbog, jf. Clausen & Rist, op. cit.
Gaden kaldtes dengang “Aabenraae”. Huset eksisterer ikke længere.
Se også artiklen Thorvaldsens bopæle.

Other references

  • Julius Clausen og P. Fr. Rist (eds.): Hans Hansen, Portrætmalerens Dagbog, 1793-1797, København 1907, p. 121-122.

Subjects
Characterizations of Thorvaldsen · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Education · Thorvaldsen’s Alleged Simplemindedness · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 18.01.2016 Print