23.2.1795

Sender

Hans Hansen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Hansen besøger Thorvaldsen i hans hjem i Åbenrå 13, København.

Document

23. Febr.I Hos Thorvaldsen. Hans genie er ham meget for voxen; hans Arbeide synes at være Fostere af en 10 Aars ældre og meere øvet Aand. Han er en Mand af en overmaade levende Indbildningskraft. Jeg troer, han maa have en lykkelig GeniusII, som arbeider for ham; ellers kunde han ikke udføre det han giør, thi StudeeringIII har han ikke. Der seer ogsaa meget geniemæssig ud hos ham, thi Røgtobak, Farver, Papiir, Theevand, Bøger, Modelleer-Stokke, Pudder og Tælle, Miniatur-PortraiterIV og hundrede andre Ting tilligemed en god Portion reent Skidt forliges meget got paa et lille Bord og er saa got meleert blant hverandre, at den beste chymicusV skulde have ondt ved at skille dem ad.

General Comment

Uddrag af Hans Hansens dagbog, jf. Clausen & Rist, op. cit.
Gaden kaldtes dengang “Aabenraae”. Huset eksisterer ikke længere.
Se også artiklen Thorvaldsens bopæle.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Jf. Thorvaldsen-kronologien 23.2.1795.

  2. Genius er en omskrivning for eller personificering af et menneskes skabende og åndelige evner, jf. Ordbog over det danske Sprog.

  3. Thorvaldsen var uddannet billedhugger fra Kunstakademiet i København i perioden 1881-1887. Han havde tilsyneladende ingen skolegang udover dette, jf. artiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

  4. Se eksempler på Thorvaldsens miniature-portrætter her.

  5. Dvs. chemicus, kemiker, jf. Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 18.01.2016