The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7981 of 10247
Sender Date Recipient
Emil Hornemann [+]

Sender’s Location

København

6.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Jeg vilde blot bede Professoren om Noget, De vist af Dem selv er faldet paa, nemlig at formaae Conf[d] Thorwaldsen (: hvem jeg idag paa Etatsr. Bangs (der er syg) Vegne har besøgt:) til at holde Diæt idag, især hvad Qvantiteten af Fødemidler angaaer. Tilfældet inat synes nemlig opstaaet af en Feil i ovennævnte Henseende; men iøvrigt synes det nu at være forsvundet. Sluttelig maa jeg bede Dem undskylde baade min Dristighed idet jeg uden videre gaaer ind og sætter mig ved Deres eller Frues Skrivebord, og dernæst den slette Periodebygning i denne Epistel.

Ærbødigst

d 6/3.39.

E. Hornemann

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 2
Subjects
Thorvaldsen's Health
Persons
Ole Bang · Bertel Thorvaldsen
Last updated 01.11.2011 Print