The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7657 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rester af rødt laksegl.

24.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: S.T. Hr Professor Thiele, R. af D.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Hr Weiss har i Gaar, medens jeg var i Taarbek, ladet mig vide, at Secret. Hartmann, formedelst sin Svigerfaders, Agent Zinns, Død, nu ikke kunde deeltage i noget musicalsk Arrangement før vor Fest paa Søndag; Weiss spurgte tillige, om Thorvaldsens Helbred, dvs. hans Taa=Svaghed, var saal. at Festen blev næste Søndag? Thi i saa Fald maatte der ufortøvet tales med Professor Zinck, og derom bad han sig underrettet førend vi i Eftermiddag samles hos Dem. Derom beder jeg mig altsaa saa snarest underrettet.

Deres
Collin

24 Spt 1838

[Den] Thorvaldsenske Ordeners Sag er i fuld Gang og expederes om faa Dage

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Last updated 31.10.2011 Print