The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9739 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

16.7.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Kiære Hr Justitsraad

Med vor lange Epistel kan De og Deres nærmeste Colleger vel være tilfreds for denne Gang. Gud give, at dette Brev maatte træffe Dem i fuldkommen Velbefindende, thi dertil hører at den gode Auguste er sund og karsk. Hils hende og Deres Kone. I den Forudsætning at Fru Paulsen og Fenger ere i Rom – og ikke i Neapel – har jeg i Dag tilskrevet Fenger til Rom, og sendt ham en Vexel til Fru P. p. 583 fr. Skulde han nu ikke være i Rom, saa hav den Godhed at tage Dem af Brevet.

Endnu engang: lev vel

Deres
Collin

16 Jul. 1844

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Last updated 31.10.2011 Print