The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9742 of 10246
Sender Date Recipient
Den kongelige Direktion for Statsgælden og den Synkende Fond [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl.

16.7.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum
Tilskrift: Til / Committeen for Oprettelsen / af Thorvaldsens Museum

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Efterat Committeens Medlem, Conferentsraad, Finantsdeputeret Collin, under 7d Mai sidstl: havde hertil indgivet en kongelig Obligation paa 5000r Sølv til Optagelse i Indskrivnings=Protocollen i Forbindelse med de 20,000r Sølv der alt vare optagne i Protocollen som en Gave af Thorvaldsen til Vedligeholdelse og Forøgelse af Kunstsagerne i hans Museum og for hvilket Indskrivningsbeviset er forblevet her, har man ladet det samlede Beløb 25000r Sølv opføre Fol: 833, ligesom man og derfor under 5 Juli 1844 har udstedt et Indskrivningsbeviis, som bærer Rente paa 11te Jun: næstforhen. – Idet man ikke undlader herom tjenstligt at meddele Efterretning tilføier man, at det nye Indskrivningsbeviis blive udleveret hvilken Formiddag der, overensstemmende med Placat 4 Apr 1835, maatte blive meddelt Tilstaaelse i Protocollen for Modtagelsen og lader man hoslagt følge en Blanquet quittering hvorefter Renten for ½ Aar, til 11te Juni 1844 af den ommeldte Obligation kan modtages ved den herværende Hovedkasse for Statsgjelden uden Obligationens Foreviisning.

Directionen for Statsgjelden og den synkende Fond den 16 Juli 1844

A[xxxxxx] [xxxxx] [xxxxxxx]


[A Westergaard?]


[på den efterfølgende side med Collins hånd:]
Indskrivningbeviiset kan ikke udleveres uden mod Quittering af Committens tre Formænd:

Collin Clausen Thiele

Det maa altsaa beroe indtil de alle tre ere tilstede 22 Jul 1844.

[fortsat med Collins hånd, men senere tilføjelse:]

Siden bestemt (i 1850) til 2 Mand.
Collin. Thiele
med hvis Quittering, 29 Aug, 1851, det udleveredes.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 219
Last updated 21.11.2011 Print