The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8084 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Odense

10.6.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Hr Professor Thiele! Det var en saare glædelig Tidende De foreløbigen meddeelte mig om Udstillings Indtægten. Academiet fortiente unægteligen Paaskiønnelse for en saa udmærket Udstilling, der ydes paa den frivilligste Maade og 1200 [Rgd] meere Indtægt end Budgettet ansatte den til er meget betydeligt. Dog maae man derfor ikke troe at man er riig thi Udgivterne i Aarets Løb kunne let overstige Budgettet.
Det skulde være mig kiert om Reglementet for Understøttelses Kassen tillod at understøtte Krazenstein Stubs forhenværende Enke, men jeg tvivler meget derom
Jeg har seet at Eckersberg er tilbagekommen, De ville hilse ham fra mig saavelsom Thorvaldsen naar han retournerer fra Landet

d. 18 vender jeg tilbage til Sorgenfri

velvilligst
Christian Frederik

Odense d. 10 Jun 1839

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Last updated 25.10.2013 Print