The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8207 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Sorgenfri

12.10.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Min kiere Thiele! Ville De sige til Thorvaldsen hvor kiert det skulde være mig at see ham imorgen Middag paa Sorgenfri. Vil han komme før, saasom Kl. 2, skal Værelse være rede til ham. Jeg haaber at De følger med ham.

velvilligst
Christian Frederik

d. 12 Octbr 1839

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Denmark · Social Life in Denmark · Thorvaldsen and Danish Kingship
Last updated 02.10.2014 Print