The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8078 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Odense

3.6.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Odense d. 3 Juni
1839

Min kiere Thiele! Jeg har ved Adler modtaget Deres foreløbige Melding om Udstillingen[.] Gierne havde jeg seet et Facit, men i ald Fald bliver dette vist ret fordeelagtigt for Academiets Kasse. Synderligt at den gode Hensigt med Udstillingens Forlængelse til bedste for de Vandlidte ej har havt den Gavn som man ventede, ej engang en Hielp af [Husers][?] Malerie (som jeg entre nous soit dit, troer at man skylder denne sublime Idee)
Ærgerligt er det med de Opvarteres nederdrægtige Adfærd; at De ingen Gratial bør have er en Selvfølge.
Ængstige Dem jo ikke for Bibliotheket, med Tiden kan der jo nok vindes Plads. De ville giøre vel i at opgive for Hr. Kalkar hvilke Bøger de ønsker af Bibliothekets Afdeling i Odense. Hr Beck skal forevise Dem alle Bøgerne til Stempling.

Fra Udstillingen ønsker jeg snarest muelig sendt Maleriet af Eddelien til Rudkiøbing. Pibehovedet[?] i Kasse med Ugeposten[?] hertil.

Vi vende udentvivl tilbage d 18 Juni De ville hilse Thorvaldsen fra mig

velvilligst
Christian Frederik

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Last updated 25.10.2013 Print