The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 3.6.1839

Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1839, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Last updated 25.10.2013