The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8364 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

11.3.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Friedrich Gotschalk [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Paa den – efter Anmodning af d’Herrer F. & E. Gotschalk herstæds – for Regning Herr D. Jacobi i Lübeck, i Arbeide havende Statue af Marmor: en knælende Genius, har jeg i Dag af nævnte Herrer Gotschalk modtaget det Halve af samme bestemte Beløb med 600 Spec er Sex Hundrede Sølv Species a conto, som herved tilstaaes in duplo ikkuns for enkelt gjeldende. –

Kjøbenhavn 11 Martz 1840.

Albert Thorvaldsen

[påskrift med rødt:] G & S Cofo 40

General Comment

Tilsvarende kvittering dateret 11.3.1840 har stort set samme ordlyd, dog er de anførte beløber forskellige.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 139,2b
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis NN
Persons
Johann Daniel Jacobj
Last updated 02.01.2019 Print