The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8420 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

30.4.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: DHrr: / Etatsraad Mundt / JustitsR. Münter / Professor Freund / Capitain Sibbern / Grosserer Lund.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

d 30 Ap 1840

Protocollen kan naturligviis ikke udleveres, saa meget mindre, da den selvfølgeligen maa indeholde adskilligt, der ikke angaaer det Sibbernske Soliditets Spørgsmaal, og altsaa er Akademiet uvedkommende, men at en verificeret Udskrift af det i denne Sag forhandlede, meddeles, derimod har jeg intet at erindre. Af Documenter, som dermed staae i nær el. fiern Forbindelse, har jeg intet andet end de medfølgende 6 Stk. som, fra min Side, ere til Tieneste.

Collin

Jeg [anseer] heller ikke at Protocollen kan vedkomme Academiet[.] Af de vedlagte Documenter staaer kun Capitain Sibberns ene Brev og Oberst Prangens Svar i Forbindelse med det opkastede Spørgsmaal, imidlertid see jeg intet imod at de alle sendes.

Mundt

modt. d 30 April Aften, afs. d 1 May Morgen

Enig i at en Udskrift af Protocollen samt de 6 vedlagte Stk. Bilag sendes.

d. 1 Mai Münter

Ligeledes af Justitsraad Münters Mening.
J. H. Lund

Ligeledes samme Mening H. Freund

Hvis ikke de af Hr: Gr: Lund og mig i vedlagte Skrivelse dato 18de Feb: omtalte specificerede Beregning for Murarb: til Beløb 79.759r 75 S: og for Tøm Arb: til Beløb 21.426r 45 S: alt ere[?] tilstillede Academiet da maatte der Selvfølgelig nu med Afsendel. naar Academiet faar en Udskrift af Protokollen af det Sagen vedkommende[?] vel være nok, dog, da den kun omhandler denne Sag, og er kjendt af nogle af Academiets Medlemmer indseer[?] jeg[?] ikke om man[?] ikke helst velger[?] a[t] sende den som den korteste Maade at fremme Sagen paa.

G Sibbern

General Comment

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Just Henrik Mundt, Theodor Münter, H. E. Freund, Gottfried Nicolai Sibbern og J.H. Lund.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 31
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 19.08.2011 Print