The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9912 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

30.7.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Hermed fremsendes 2de Sager:

1. en Reqvisition fra Hr J. H. Lund om flere Penge; jeg har desang. opsat et Brev til Magistraten; uden Penge kan man ikke bygge.
2. et Brev fra Magistraten om at udleie en Kiælder til Grosserer Owen.

Hr Theatermaler Lund har drom confereret med Insp. Bindesbøll og Hr J. H. Lund, og afgivet en Betænkning. Denne har jeg fulgt i det Svar, som jeg tillader mig at omsende til Underskrift, hvis det bifaldes.

d 30 Jul 1845

Collin

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 109
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print