30.7.1845

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hermed fremsendes 2de Sager:

1. en Reqvisition fra Hr J. H. Lund om flere Penge; jeg har desang. opsat et Brev til Magistraten; uden Penge kan man ikke bygge.
2. et Brev fra Magistraten om at udleie en Kiælder til Grosserer Owen.

Hr Theatermaler Lund har drom confereret med Insp. Bindesbøll og Hr J. H. Lund, og afgivet en Betænkning. Denne har jeg fulgt i det Svar, som jeg tillader mig at omsende til Underskrift, hvis det bifaldes.

d 30 Jul 1845

Collin

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 109

Subjects

Last updated 03.08.2011