The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9878 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

29.4.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

I det jeg omsender denne Sag til DHerrers Giennemlæsning, tillader jeg mig at foreslaae, at de deri omhandlede Puncter foreløbigen af 2 af os paa det nøieste giennemgaaes med Inspecteur Bindesbøll, og at Sagen derpaa forelægges i et Møde af samtlige Medlemmer. Til denne foreløbige Undersøgelse tillader jeg mig at bringe i Forslag, Hr J. H. Lund og Hr Tr. Lund.

At Sagen haster, maa jeg tilføie.

d. 29 April 1845.
Collin

Hr Etatsraad Mundt
JustitsR. Driefer
” Professor Hetsch.
” J H. Lund
” Theatermaler Lund
” Agent Gamst.
Jeg er aldeles enig heri Mundt
Ligeledes Driefer
Ligeledes J. H. Lund
Ligeledes Hetsch.
Ligeledes Troels Lund
Ligeledes H Gamst.
General Comment

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Just Henrik Mundt, Joachim Jacob Driefer, G.F. Hetsch, J.H. Lund, Troels Lund og Heinrich Gamst.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 105
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 19.08.2011 Print