The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8589 of 10246
Sender Date Recipient
J.H. Lund [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet.

17.10.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Herr. Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebr. etc.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr. Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebr. etc.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Jeg tillader mig herved at bede Deres Høivelbaarenhed om at anvise en af Dagene nogle Penge til det Thorvaldsenske Museums Bygnings-Udgifter. Til Dato er medgaaet de anviste circa 26,000rbd, men af nye Materialier, saasom Steen, Kalk og Tømmer henligger ubrugt for circa 9000rbd.

Kjøbenhavn den 17 October 1840.

Ærbødigst
J. H. Lund

anvist 10,000r d. 23 Oct 1840

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101u
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print