17.10.1840

Sender

J.H. Lund

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet.

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Herr. Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebr. etc.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr. Conferentsraad Collin / Storkors af Dannebr. etc.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Jeg tillader mig herved at bede Deres Høivelbaarenhed om at anvise en af Dagene nogle Penge til det Thorvaldsenske Museums Bygnings-Udgifter. Til Dato er medgaaet de anviste circa 26,000rbd, men af nye Materialier, saasom Steen, Kalk og Tømmer henligger ubrugt for circa 9000rbd.

Kjøbenhavn den 17 October 1840.

Ærbødigst
J. H. Lund

anvist 10,000r d. 23 Oct 1840I

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 101u

Subjects

Commentaries

  1. Tilføjet af Jonas Collin.

Last updated 03.08.2011