The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9373 of 10246
Sender Date Recipient
J.H. Lund [+]

Sender’s Location

København

31.8.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin! Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Kjøbenhavn den 31. August 1843

Jeg tillader mig herved at underrette Deres Høivelbaarenhed om at Udgivterne for Opførelsen af det Thorvaldsenske Museum til Dato udgjør 173,818rbd 2 [tegn for mark] 8½ s. hvortil der er mig anviist i alt 170,864rbd. Jeg maa derfor anmode Hr Conferentsraaden om behageligst at foranstalte mig anviist 10,000rbd.

Ærbødigst

J. H. Lund

[Påskrevet med anden hånd:]

tilskr. Magistr. 1 Spt 1843

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,101e
Last updated 21.07.2011 Print