No. 9438 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Berlingske Tidende 1.9.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

[...]

Frue Kirke. Man er for Tiden beskjæftiget med at opsætte i Frue Kirkes to Skriftestole de tvende herlige Thorvaldsenske, nu i Marmor udførte Basreliefer, af hvilke det ene forestiller Christi Daab ved Johannes den Døber med Hentydning til den christelige Barnedaab, og det andet Nadverens Indstiftelse, hvor Christus er fremstillet staaende med Kalken i Haanden, og Apostlene knælende foran ham, medens Judas forla¬der Forsamlingen. For at anbringe Basrelieferne saaledes, at de faae det rette Lys, har man tilmuret de to Nischer i Skriftestolene. For at bevare den i Gibs udførte Frise ved Kirkens Indgang “Christi Indtog i Jerusalem” mod Veirligets Indflydelse, overstryges den nu med en let hvid Oliefarve; unegteligt lider det skjønne Værk derved i Udførelsens Fiinhed, og det er at haabe, at det engang blev muligt at faae Frisen udført i Marmor.

 
[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 1.9.1843.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1843, Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 1.9.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 04.03.2016 Print