No. 9437 af 10318
Afsender Dato Modtager
J.H. Lund [+]

Afsendersted

København

31.8.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin! Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kjøbenhavn den 31. August 1843

Jeg tillader mig herved at underrette Deres Høivelbaarenhed om at Udgivterne for Opførelsen af det Thorvaldsenske Museum til Dato udgjør 173,818rbd 2 [tegn for mark] 8½ s. hvortil der er mig anviist i alt 170,864rbd. Jeg maa derfor anmode Hr Conferentsraaden om behageligst at foranstalte mig anviist 10,000rbd.

Ærbødigst

J. H. Lund

[Påskrevet med anden hånd:]

tilskr. Magistr. 1 Spt 1843

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,101e
Sidst opdateret 21.07.2011 Print