The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9715 of 10246
Sender Date Recipient
J.H. Lund [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Spor efter laksegl.

15.6.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Tilskrift: Høivelbaarne Herr: Conferentsraad Collin! Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kjøbenhavn den 15 Juni 1844.

Jeg tillader mig herved at underrette Deres Høivelbaarenhed om, at Udgivterne til det Thorvaldsenske Museums Bygning til Dato har været 193,290rbd og ½ s. hvortil er anviist 190,000rbd foruden de ved 2de Auctioner over ubrugelige Materialier indkomne 3,130rbd, tilsammen 193,130rbd. Paa Grund heraf er jeg saa fri at anmode Hr. Conferentsraaden om at være uleiliget med paa sædvanlig Maade at faae anviist dertil 8 à 10,000rbd.

Ærbødigst

J. H. Lund

[Påskrevet med anden hånd:]

Magistraten tilskrevet d. 15 Juni 1844 om 10,000r

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,101a
Last updated 21.07.2011 Print