15.6.1844

Sender

J.H. Lund

Sender’s Location

København

Information on sender

Spor efter laksegl.

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til Høivelbaarne Herr. Conferentsraad Collin Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Tilskrift: Høivelbaarne Herr: Conferentsraad Collin! Storkors af Dannebr. og Dannebrogsmand.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Kjøbenhavn den 15 Juni 1844.

Jeg tillader mig herved at underrette Deres Høivelbaarenhed om, at Udgivterne til det Thorvaldsenske Museums Bygning til Dato har været 193,290rbd og ½ s. hvortil er anviist 190,000rbd foruden de ved 2de Auctioner over ubrugelige Materialier indkomne 3,130rbd, tilsammen 193,130rbd. Paa Grund heraf er jeg saa fri at anmode Hr. Conferentsraaden om at være uleiliget med paa sædvanlig Maade at faae anviist dertil 8 à 10,000rbd.

Ærbødigst

J. H. Lund

[Påskrevet med anden hånd:]

Magistraten tilskrevet d. 15 Juni 1844 om 10,000r

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,101a

Last updated 21.07.2011